O Fundacji - Fundacja PRIORYTETY

O Fundacji

Kim jesteśmy?

Fundacja Priorytety powstała, żeby upowszechniać wiedzę o wartości zaangażowania rodzinnego, budowania jasnego i radosnego domu. Dom jest miejscem, w którym człowiek zdobywa najważniejsze umiejętności, kształtuje charakter, poczucie własnej wartości, uczy się odróżniać dobro od zła. Zadbany, pełen miłości, mądrze prowadzony dom ma ogromny wpływ na rozwój każdej osoby i całego społeczeństwa.

Kobietom w dzisiejszych czasach często jest bardzo trudno pogodzić wyzwania związane z pracą zawodową, obowiązkami domowymi i rodzinnymi. Zapytani o receptę na sukces życiowy Polacy w największym stopniu upatrują go w posiadaniu szczęśliwej, kochającej się rodziny, posiadaniu dzieci oraz możliwości umiejętnego łączenia szczęścia rodzinnego z życiem zawodowym.

Mimo to kobiety coraz częściej odkładają decyzje związane z założeniem rodziny, bo boją się, że nie uda im się pogodzić wszystkich zadań. Dużą rolę odgrywa w tym zaangażowanie i dojrzałość mężczyzn, do których też chcemy kierować nasze działania.

Duże znaczenie ma też społeczne postrzeganie pracy w domu, która jest niedoceniania, wciąż funkcjonują stereotypowe określenia „kury domowej” i mamy „siedzącej w domu”. Są nieprawdziwe i krzywdzące. Chcemy pokazywać na podstawie naukowych badań jak wielką wartość ma praca w domu. Kobieta ją wykonująca rozwija często więcej umiejętności i kompetencji niż w pracy zawodowej – wielozadaniowość, praca pod presją czasu, umiejętności negocjacyjne, komunikatywność. Musi być równocześnie menadżerem, psychologiem, lekarzem, kucharką i pomocą domową. Pracuje 24h na dobę bez wynagrodzenia, jedynie z czystej miłości i chęci dawania siebie drugiemu człowiekowi. Mimo iż jest to bardzo trudne, daje ostatecznie ogromną radość, satysfakcję i poczucie spełnienia.

Nasze główne cele to:

  • upowszechnienie wiedzy o wartości zaangażowania rodzinnego, ich wpływu na rozwój człowieka i całego społeczeństwa,
  • wspieranie kobiet w wyzwaniach związanych z podejmowaniem decyzji dotyczących obowiązków domowych, rodzinnych i zawodowych,
  • propagowanie wiedzy i narzędzi wspierających świadomą organizację życia rodzinnego,
  • promowanie pozytywnego wizerunku kobiet zajmujących się prowadzeniem domu,
  • rozwijanie kompetencji kobiet i mężczyzn z zakresu zarządzania czasem, organizacji życia rodzinnego i profesjonalnego wykonywania prac domowych,
  • podejmowanie działań na rzecz uwzględnienia w prawodawstwie Polski przepisów umożliwiających kobietom elastyczne formy pracy i zatrudnienia, wpływanie na kształt komunikacji publicznej w zakresie treści dotyczących wartości rodzinnych, domu, kształtujących obraz kobiety i ról przez nią pełnionych,
  • udział w debacie publicznej w tematach związanych z rolą kobiet i wartości rodzinnych,
  • działania na rzecz kształtowania odpowiedzialnej polityki demograficznej państwa.