Forum Ekonomiczne w Karpaczu, panel nt. demografii Europy - Fundacja PRIORYTETY

Forum Ekonomiczne w Karpaczu, panel nt. demografii Europy

Na zakończonym wczoraj Forum Ekonomicznym w Karpaczu, Anna Bosak, prezes naszej fundacji, brała udział w panelu dyskusyjnym dotyczącym wyzwań demograficznych i zadań związanych ze wsparciem rodzin. Główne tezy:

> Wskaźnik dzietności w Polsce jest bardzo niski, prognoza liczba ludności przy takim wskaźniku wynosi 30mln osób w roku 2050, 18mln w 2100 r.

> Przyczyn jest wiele, główne wymieniane to:

Odkładanie decyzji prokreacyjnych na zbyt późny wiek, wysoki poziom osób bezdzietnych

– Luka edukacyjna – wyższy poziom wykształcenia kobiet niż mężczyzn powoduje trudność w znalezieniu partnera

– Duża liczba rozwodów – brak dobrych wzorców dla młodych osób

– Brak dobrych warunków do łączenia pracy w domu z pracą zawodową – lęk przed utratą pracy

– Czynniki ekonomiczne nie sprzyjające posiadaniu własnego mieszkania, co jest potrzebne do zapewnienia poczucia bezpieczeństwa

> Potrzebne działania:

– Promowanie kultury „familizmu”, a nie worksizmu – większa wartość posiadania szczęśliwej rodziny niż sukcesu zawodowego

– Wsparcie dla młodych mam, które nie będąc przeważnie w rodzinach wielopokoleniowych nie mają wsparcia najbliższych, które kiedyś było naturalne

– Wsparcie dla małżeństw

– Wychowanie dzieci i młodzieży pokazujące wartość bycia dla drugiego człowieka, rezygnowania ze swojego komfortu na rzecz czynienia dobra

– Regulacje prawne ułatwiające łączenie zadań rodzinnych z zawodowymi. Myślenie jak to zrobić, żeby praca nie przeszkadzała w posiadaniu rodziny, a nie na odwrót.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *