Nowy raport GLOBAL HOME INDEX. Wnioski? Nie jest dobrze. - Fundacja PRIORYTETY

Nowy raport GLOBAL HOME INDEX. Wnioski? Nie jest dobrze.

W brytyjskiej Izbie Gmin został przedstawiony raport nad badaniami gospodarstw domowych w Wielkiej Brytanii. Gościnnym mówcą była prestiżowa prawniczka Miriam Gonzalez Durantez. 

Global Home Index przedstawiło, że struktura brytyjskiego gospodarstwa domowego ulega zmianie. W XX wieku na powszechny model domu składało się małżeństwo kobiety z mężczyzną. Tymczasem wskaźnik tej stabilizacji znacznie spada. W 2015 roku pary łączące się w związki małżeńskie lub partnerskie stanowiły 12,5 miliona rodzin. Pary żyjące w konkubinacie kierowały 3 milionami gospodarstw domowych, a kolejne 3 miliony to osoby samotne. 

Niewiele ponad jedna trzecia par małżeńskich lub partnerskich była odpowiedzialna za dzieci będące na ich utrzymaniu w 2015 roku. Dzieci pozostające na utrzymaniu zostały zdefiniowane jako te mieszkające z rodzicami i :


a) poniżej 16 roku życia
b) w wieku 16-18 lat uczących się w pełnym wymiarze godzin. 

W przypadku rodzin pozostających w związkach małżeńskich lub partnerskich przeważające środowiska domowe z dziećmi na utrzymaniu to 60 %. Niepokojąco wysoki wskaźnik , bo 25% stanowiły gospodarstwa domowe z samotnymi rodzicami, a powyżej 10% to te zamieszkałe przez związki żyjące w konkubinacie. 

Warto spojrzeć jak te liczby wypadają w porównaniu z poprzednimi latami w każdej z kategorii. Jak widać na wykresie liczba małżeństw wychowujących dzieci spadła o ponad 0,5 milionów w latach 1996-2005 ale na następne pięć lat ustabilizowało się do około 4,7 miliona. Z drugiej strony wzrosła liczba dzieci pozostających na utrzymaniu i wychowywanych przez związki żyjące w konkubinacie i samotnych rodziców. Lata 1996-2015 pokazują, że domostwa zamieszkałe z dziećmi na utrzymaniu wzrosły dwukrotnie ( z 0,5 miliona do 1,2 mln), co sprawia, że jest to najszybciej rozwijający się typ gospodarstwa w tym czasie. 

Wykres gospodarstw domowych z dziećmi na utrzymaniu w Wielkiej Brytanii 1996-2015

W celu zapoznania się z całym raportem zachęcamy do pobrania dokumentu ze strony :
https://homerenaissancefoundation.org/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *