Panel dyskusyjny w ramach kampanii społecznej MAKi - Fundacja PRIORYTETY

Panel dyskusyjny w ramach kampanii społecznej MAKi

Na panelu dyskusyjnym, który był elementem kampanii społecznej MAKI rozmawialiśmy o tym jak budować kapitał społeczny, jaki ma on wpływ na gospodarkę i jaki wpływ na niego ma porozumienie między kobietami a mężczyznami.

Ciekawe ujęcie tematu, miło, słyszeć głos w działaniach społecznych, że kobiety z mężczyznami nie muszą stawać w opozycji, postrzegać siebie jako zagrożenie, ale dużo korzystniej jest jak ze sobą współpracują, uzupełniają się i wymieniają swoimi zasobami. Wtedy można osiągnąć najlepszy efekt synergii.

Dyskusja w dużym stopniu nawiązywała do obszaru pracy zawodowej, co za tym idzie walki o równouprawnienie kobiet i mężczyzn. My staraliśmy się pokazać, że możliwości zawodowe kobiet w Polsce są już bardzo dobre, luka płacowa jest jedną z niższych w Europie, 43% stanowisk kierowniczych obejmują kobiety. A co jest większym wyzwaniem obecnie dla naszego kraju to za mała liczba kobiet, które chcą zakładać rodzinę i rodzić dzieci. Staramy się pokazywać, że rodzinę można łączyć z pracą zawodową, ale nie można decyzji o rodzinie odkładać do czasu osiągnięcia najwyższych szczebli kariery, bo wtedy może być za późno. Obszarem, w którym najlepiej widać potrzebę i efekty dobrej współpracy kobiety i mężczyzny jest właśnie rodzina i to ona jest podstawą kapitału społecznego.

Więcej o kampanii: https://naszemaki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *